Toll/MVA

CoolSnow / CoolSurf eies av det danske selskapet CoolSnow ApS.
Når du handler med CoolSnow ApS som norsk kunde, må du betale toll og moms ved import til Norge.

CoolSnow ApS inkluderer ikke toll og moms i prisene på CoolSnow.no, Coosurf.no, no.coolsnow.dk

Norsk merverdiavgift må betales for alle varer som er kjøpt i Norge eller importert til Norge. Som et dansk selskap kan vi ikke håndtere denne delen.

Hvis du har spørsmål om innkreving av toll / moms, må den rettes direkte til transportøren eller personen som fakturerte deg for dette. Det er ikke et mellomprodukt mellom deg og CoolSnow ApS.